BSOK

Vi er opptatt av kvalitet gjennom hele fagopplæringen, slik at våre lærlinger skal bli faglig dyktige og stolte svenner den dagen de består svenneprøven.

KONTAKT INFORMASJON
  • Adresse: Engelsminnegate 38, 4008 Stavanger
  • Telefon: 51 52 42 00
  • Email: post@bsok.no

Hvem er vi i Byggmestrenes Service- og Opplæringskontor?

Byggmestrenes Service- og Opplæringskontor ble etablert i 1973. Kontorets ansatte lang erfaring innen bransjen, og med hva det vil si å drive fagopplæring innen tømrerfaget. Vi er opptatt av kvalitet gjennom hele fagopplæringen, slik at våre lærlinger skal bli faglig dyktige og stolte svenner den dagen de består svenneprøven.


Daglig leder

Jarle Jonassen
jj@bsok.no
Tlf: 478 88 990

Opplæringskonsulent

Jone Terjesen
jt@bsok.no
Tlf: 913 68 215

Administrasjonssekretær

Laila H. Raggens
lr@bsok.no
Tlf: 928 12 846


Har du vurdert å bli bli en lærebedrift? 

Det er flere fordeler med å ta inn lærlinger i tømrerfaget.

• Lønnsom arbeidskraft – en god og lønnsom investering.

• Skreddersy din framtidige medarbeider – gode medarbeidere tilpasset bedriften sitt behov.

• Sikre framtiden for din bransje – Bedriften styrker sitt omdømme gjennom å ta inn lærlinger.


Medlem hos BSOK

• Ved å knytte seg til et BSOK som opplæringskontor får lærebedriften kvalitetssikret opplæringen og slipper det administrative ansvaret for lærlingen.

• Rådgivning/hjelp til kryssløp for kandidater med feil/manglende teoribakgrunn.

• Godkjenning som lærebedrift / fornying av godkjenning.

• Tegning av lærekontrakter, fremskaffing av nødvendig dokumentasjon.

• Tilrettelegging av evt. manglende teori eller restteori for faget.

• Rettledning  i forhold til lønn, lover og regler.

• Oppfølging av lærlingen i læretida. (Oppstartsmøte med evalueringsprøve, Olk web, vurderingssamtaler hver 4 mnd.)

• Hjelp ved evt. konflikter, eller andre forhold som gjør at læreforholdet ikke fungerer helt som det skal.

• Oppmelding til svenneprøve.

• Ellers hjelp/rettledning  til andre forhold som måtte dukke opp i læretida.

• Opplæringskontoret vil også være behjelpelige for andre ansatte i medlemsbedriftene som ønsker å ta fagbrev.

• Råd og veiledning i forbindelse med tilrettelegging av svenneprøven.